Home Dự Án HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DRK — DRAKEN GROUP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DRK — DRAKEN GROUP

by admin
huong-dan-tai-khoan-drk-draken-group

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DRK — DRAKEN GROUP


  1. Mục Profile
Image for post

. Your Stake: SốDRK đã khoá vĩnh viễn để Staking

. Stake Reward balance: Lãi DRK nhận từ Staking (rút thoải mái)

Lãi Staking = DRK Block Reward từ 1 tỷ DRK/năm (0,5%/ngày + DRK DEX (1%/tuần) + DRK Ecosystem: Game, Dapps, IDO, MLM…) (x%/tuần)

. Stake Reward balance value: Lãi Staking quy đổi ra USD = Số DRK x Giá DRK (Xem giá DRK tại sàn: draken.exchange)

. Frozen DRK balance: Tổng DRK bị đóng băng

. Main DRK balance: Tổng DRK được trả về hàng ngày (Có thể rút nhưng sẽ bị reset lại sốngày trả, lần 1: 420 ngày, lần 2: 600 ngày…)

. Main DRK balance value: Tổng DRK được trả về quy ra USD

. Bonus BTC balance: Hoa hồng giới thiệu tính bằng BTC (rút thoải mái)

. Your affiliate: Người giới thiệu

. Affiliate ULR: Link giới thiệu

2. Stake and Reward balance history (Ví Staking)

Image for post

. Reward: Lãi Staking từ Block 64 DRK mỗi 2 giây

. Reward 2: Lãi Staking từ phí giao dịch sàn DEX

. Reward 3: Đang cập nhật

. Commission: Thưởng hoa hồng khi line dưới đăng ký Staking

. Withdraw Stake Reward: Rút lãi staking

. Stake DRK: Click để đăng ký Staking từ ví ngoài (Metamask)

3. Frozen balance history (Ví Frozen)

Image for post

4. Main balance history (Ví Main)

Image for post

. Withdraw DRK: Click để rút DRK (Rút sẽ bị reset ngày, lần 1: 420 ngày, lần 2: 600 ngày…)

. Stake With Main Balance: Click để đăng ký Staking từ ví Main balance

5. Bonus balance history: (Ví hoa hồng giới thiệu)

Image for post

Link đăng ký tài khoản mua gói: https://bit.ly/2SORuWI

Zalo hỗ trợ mua góihttps://zalo.me/g/vwddfq415

Facebook: https://www.facebook.com/groups/drkcoinvietnam/

Slide DRK Tiếng Việt: https://bit.ly/3bpQVtI

0824854444
icons8-exercise-96 chat-active-icon